Các chính sách hỗ trợ tài chính

Tiến độ thanh toán dự kiến

Tiến độ thanh toán dự kiến
Tiến độ thanh toán dự kiến

Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng dành cho khách hàng thanh toán sớm

  • Chiết khấu 10% giá trị căn hộ (chưa bao gồm VAT) cho khách hàng thanh toán đủ 95% gái trị căn hộ (bao gồm VAT) trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán.
  • Chiết khấu 6% giá trị căn hộ (chưa bao gồm VAT) cho khách hàng thanh toán đủ 70% gái trị căn hộ (bao gồm VAT) trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán.
  • Chiết khấu 4% giá trị căn hộ (chưa bao gồm VAT) cho khách hàng thanh toán đủ 50% gái trị căn hộ (bao gồm VAT) trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán.

Chính sách hỗ trợ lãi suất

  • Hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong vòng 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán. Tỷ lệ vay 65% giá trị hợp đồng.
  • Chiết khấu 3% giá trị căn hộ (chưa bao gồm VAT) cho khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ lãi suất  và thanh toán theo tiến độ.

Các chính sách ưu đãi khác

  • Chiết khấu thêm 2% giá trị căn hộ (chưa bao gồm VAT) cho 200 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng đảm bảo trước ngày 25/12/2018.
  • Miễn phí dịch vụ quản lý 3 năm.
  • Khách hàng mua từ căn thứ 2 trở lên được chiết khấu 1% giá trị căn hộ từ căn thứ 2 (áp dụng cho khách hàng mua từ 2 – 5 căn).
  • Chiết khấu 1% giá trị căn hộ (chưa bao gồm VAT) cho khách hàng là CBNV Sunshinegroup, SCB, VP Bank.